ERA-TÖBB: Hálózatépítés és mobilizálás egyben

VISSZA A JELLEMZŐI INDEXHOZ

A tudomány nemzetközi, és a kutatók általában szívesen mennek külföldre, és külföldi tapasztalatokat szereznek. Az emigrációnak azonban néha meg kell küzdeniük a nehéz akadályokat, például kutatási pozíció megkeresését a rendeltetési országban, vagy munkahelyet kell megszervezniük a partner számára és a gyermekgondozást. Ezek a „mobszemüvegek” - a „mobilitás akadályai” - még nyilvánvalóbbá válnak, amikor a tudósok visszatérni akarnak és karriert folytatni a saját országukban.

Az Európai Bizottság már régóta megkísérelte megkönnyíteni és ösztönözni a kutatók nemzetközi mobilitását, főként a Marie Curie program révén. Nemrégiben elindult az ERA-MORE elnevezésű mobilitási központok európai hálózatának létrehozására irányuló kezdeményezés. Ez a hálózat alapvetõ információkat és támogatást nyújt a nemzetközileg orientált tudósok és családjaik számára.

Az 1980-as évek elején az Európai Bizottság kidolgozta az első kutatási és technológiai fejlesztési keretet (FP1), amelyet további öt keretprogram (FP2 – FP6) követ. Ezek a programok mindegyikének körülbelül 4 évig tartó célja a releváns európai kutatási projektek társfinanszírozása. A kutatási témák az idő múlásával megváltoztak Európa változó körülményei és igényei miatt. Az egyes keretprogramok költségvetésének egy részét elkülönítették az egyes ösztöndíjak és a fogadó szervezetek támogatására.

Mobilitásfejlesztés

Az 1. keretprogramban a kutatók képzésére és mobilitására fordított költségvetés kicsi volt, célja egyértelmű: ösztönözni a kutatókat külföldre költözni és nemzetközi tapasztalatokat szerezni, valamint finanszírozást biztosítani kutatási projektjeikhez. A következő keretprogramokban a képzésre és a mobilitásra fordított költségvetés folyamatosan nőtt, 1, 6 milliárd euróra a 6. keretprogram kutatási ösztöndíjain, ma Marie Curie ösztöndíjak néven ismertek. A költségvetés növekedésével a cél is kibővült; a 6. keretprogram keretében a Marie Curie program célja a kutatási kompetenciák fejlesztésének és átadásának, a kutatók karrier-kilátásainak megszilárdításának és kiszélesítésének, valamint az európai kutatás kiválóságának előmozdítása.

2000-ben az Európai Bizottság elindította a kutatás nemzeti szintjén való elmozdítását, közleményt küldve „Út az európai kutatási térség felé” címmel. Ez a dokumentum egy új kutatási terület fejlesztését írja le, amelynek három alapvető célja van:

  • Hozzon létre egy "belső piacot" a kutatásban, a tudás, a kutatók és a technológia szabad mozgásával

  • A nemzeti kutatási tevékenységek és politikák jobb összehangolása

  • Európai kutatási politika kidolgozása.

Az Európai Bizottság úgy vélte, hogy az Európai Kutatási Térség (ERA) projekt csak akkor lehet sikeres, ha a hangsúly a kutatás legfontosabb elemeire: magukra a kutatókra koncentrál. A Bizottság azt is látta, hogy pusztán a finanszírozás nem lenne elég. A kutatók gyakran sok nehézséget tapasztalnak a külföldre költözés során, és gyakran úgy döntenek, hogy ott maradnak, ahol vannak. Ennek a kérdésnek a kezelése érdekében az Európai Bizottság 2001-ben 17 ország képviselőit hívta fel arra, hogy megvitassák, hogyan lehetne eltávolítani a mobilitás akadályait, vagy legalábbis enyhíteni őket. E megbeszélések eredményeként kifejlesztették az ERA-MORE-t.

ERA-MORE

Az ERA-MORE 2004. májusában nyitotta meg a mobilitási központok (MC) hálózatát egész Európában, Izraeltől Izlandig és Lengyelországtól Portugáliáig. Az Európai Bizottság szerint az MB-k "közelségi segítséget nyújtanak a kutatók és családtagjaik számára minden mobilitásukkal kapcsolatos kérdésben". A megfelelő angol nyelven ez azt jelenti, hogy az MC-k e-mail címet és telefonszámot tartanak nyitva minden mobilitással kapcsolatos kérdésre. Ezenkívül a legtöbb MB kínál lehetőséget arra, hogy találkozókat tegyen a személyzettel. Az 1. háttérmagyarázat néhány példát említ azokról a kérdésekről, amelyekben az MB-k segíthetnek.

1. háttérmagyarázat Mobilitási kérdések

Az MB-k segítséget nyújtanak a mobilitással kapcsolatos kérdésekben. Néhány példa a következőkre:

  • Pályafutás-fejlesztés Hogyan talál egy álláslehetőséget egy másik ország kutatói posztjára? Mennyire könnyű vagy nehéz visszatérni hazájába, és folytatni a karriert? Hogyan lehet kijutni az ideiglenes posztdoktori állásokból?

  • Pénzügyi kérdések Miután megtalált pozíciót egy másik országban, ki fogja fizetni a tartózkodását? Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre?

  • Vízumproblémák Melyek a törvényi követelmények azon országban, amelyben dolgozni kíván? Szüksége van munkavállalási engedélyre vagy tartózkodási engedélyre, és hogyan kaphatja meg?

  • Szociális biztonság és adó Fizetnie kell-e adót a fogadó országban? Mennyi? Vannak adókedvezmények?

  • Családi kérdések Mi történik, ha el akarja hozni partnerét és / vagy gyermekeit? Szüksége van vízumra? Hogyan talál egy iskolát gyermekei számára, és hova megyek megtanulni a helyi nyelvet?

Természetesen nincs „európai válasz” a vízumokkal, az adózással vagy a szociális biztonsággal kapcsolatos kérdésekre. Ezért működnek az MB-k nemzeti és néha helyi szinten. Minden részt vevő ország rendelkezik legalább egy MC-vel, de az MC-k teljes száma maguktól az országoktól függ. Néhány országban, például Máltán és Németországban, kicsi méretük vagy központosított kutatási struktúrájuk miatt egyetlen MC működik. Más országokban - például Franciaországban és Hollandiában - a kutatók támogatásának megszervezése decentralizált, tehát több operatív bizottság nyilvánvaló választás.

A legtöbb ország beépíti az MC-ket a meglévő szervezetekbe, amelyek már aktívan támogatják a mobil kutatókat és családtagjaikat. Az MC-n dolgozó emberek száma, valamint sajátos szakértelmük változik. Az MC-k szorosan együttműködnek, és kérdéseket irányítanak a központba, amely a legjobb választ adhatja. Egy ország mindegyik vezetői testülete összeül a mobilitási központok nemzeti hálózatával, amelyek közül néhánynak közös mobilitási portálja van. A 2. rovat felsorolja a - jelenleg 32 - részt vevő országot.

2. háttérmagyarázat Az ERA-MORE-ban részt vevő országok

Létrehoztak egy kapcsolatot azokkal az országokkal, amelyek már elindították nemzeti mobilitási portáljukat. Mások hamarosan követni fogják.

Nézze meg az Európai Mobilitási Portált részletes térképpel.

Ausztria

Finnország

Izrael

Hollandia

Szlovénia

Belgium

Franciaország

Olaszország

Norvégia

Spanyolország

Bulgária

Németország

Lettország

Lengyelország

Svédország

Ciprus

Görögország

Litvánia

Portugália

Svájc

Cseh Köztársaság

Magyarország

Luxemburg

Románia

Törökország

Dánia

Izland

Málta

Szlovákia

Egyesült Királyság

Észtország

Írország

Az MC vagy a mobilitási központok hálózatának felállítása előtt minden ország felmérést végzett, hogy kipróbálhassa az információk kutatók számára való elérhetőségét az interneten vagy az egyetemek és más szervezetek kapcsolattartóinak útján. A helyzet országonként eltérő, de bizonyos témákról - például a társadalombiztosításról, az adóról és kisebb mértékben a bevándorlásról - nem áll rendelkezésre információ az egész Európában. A legtöbb MB létrehozza vagy fog létrehozni mechanizmusokat ezen információk összegyűjtésére és a kutatóközösség rendelkezésére bocsátására a központ webhelyén.

Nemzeti kapcsolattartó pont

Hollandiában a Marie Curie program nemzeti kapcsolattartójaként dolgozom. 2001-ben felkértek, hogy vegyenek részt a kísérleti csoportban az MC-k európai hálózatának létrehozása érdekében. Az ebben a csoportban zajló viták számos témát fedtek le - a kutatók mobilitására vonatkozó statisztikák szolgáltatásától kezdve a tudományos élet és az ipar közötti mobilitás előmozdításáig -, amelyekben az országok közötti helyzet eltérő volt. Ezek a megbeszélések azt mutatták, hogy minden országnak sok tapasztalata és szakértelme van, de a mobilitási központok a legtöbb esetben növelik ezen ismeretek hozzáférhetőségét és láthatóságát.

Az MC-k nemcsak Marie Curie ösztöndíjak; információt nyújtanak minden európai és nem európai kutató számára, akik érdekeltek egy európai országba költözni. A nemzeti MC-k portálai felsorolják az előzetes információkat és a vonatkozó kapcsolatcímeket. Ezenkívül a legtöbb MC információs találkozókat vagy képzéseket tart. Ezekről az ülésekről és ülésekről részletes információ elérhető vagy hamarosan elérhető lesz az Ön rendeltetési országának MC webhelyén. A Kutatói Mobilitási Portálon az összes nemzeti tanácsadó bizottság összegyűjti az állásajánlatok, ösztöndíjak, ösztöndíjak és gyakorlati információk nagy adatbázisát. Ezzel a portállal az egész Európa a lábad előtt áll.